SOMEYA ORIYA

二輪草 八重もあり

 

群生している場所も開花はまだ少し。
同じ様な場所に八重を見つける。

ニリンソウ(二輪草、学名:Anemone flaccida)